הארנונה שאנו משלמים על שטחי מגורים לא מכסה את ההוצאות של הראשות למען התושבים וככל שיש יותר בנייה בעיר קופת ...