"הגעתי לכתובת, שלחתי לו הודעה בדיוק כמו שסיכמנו – "אדוני, הגעתי". המתנתי להודעתו וכשהוא אישר לי להכנס נכנסתי למעלית ועליתי. ...

איך הוא מצליח שוב לגרום לה לעשות זאת? מי הוא שיגיד לה, מי הוא בכלל? זהו בן... ...

לחופש נולדה, זה הכינוי שבחרה לעצמה. שמה האמיתי שמור בסלונה. היא אמיתית, אולי אפילו חברה שלכם בפייסבוק, והיא רוצה לספר ...

לחופש נולדה, זה הכינוי שבחרה לעצמה. שמה האמיתי שמור בסלונה. היא אמיתית, אולי אפילו חברה שלכם בפייסבוק, והיא רוצה לספר ...