צריך ללמוד לקיים שיח בין נשים וגברים, כולל במין. השונות שבין המינים היא כח מחזק שנותנת אפשרות השלמה לצרכיו המיוחדים ...