"בתך הבכורה סיפרה לי ששאלה אותך למה אנחנו לא בקשר, שזה עצוב לה. וגם הוסיפה שהיא לא מבינה למה את ...