מבחן 1: הכנת היחידה קבלת היחידה למצב שכירות דורשת לעתים קרובות, מינימום מוחלט, לכסות ולצייר. שני הדברים דורשים זמן במזומן. ...