אני מתחננת, תסתכלו עליו ותסתכלו טוב על כל מורה (זכר ונקבה) שנמצאים בסביבת ילדכם, בידקו אותם אל תתנו לילדים ישר ...