במאמרי זה אסביר מהי "הסתלקות" של יורש מחלקו בעיזבון:-  משרד עורכי דין נועם קוריס ושות'/עו"ד יפית לוי עו"ד נועם קוריס בפייסבוק עו"ד נועם ...