אמרתי לא פעם לבעלי ואב ילדי "אני לא טובה בכלום" ...