קורונה, השחקן החדש במגרש הביתי, טורף את כל הקלפים ומכניס אנשים לפאניקה בכל הנוגע לניהול כספם והשקעותיהם. מה חשוב לעשות ...

מה קורה אצלך ביומן ביום חמישי ה-30 במאי בערב? היא שאלה ...