ההצהרה של גיר, כי הוא גאה בתפקידו ב"נורמן", לא נבעה מגאווה יתרה או מתוך מטרה נסתרת לקידום מכירות, היא נבעה ...