מצודת צפת צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

תל בית ירח צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

חומות טבריה צילם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...