"אמזלג" הוא ספר שמתוך שבר ומשבר צומחת דמות עם זהות ושורשים חדשים. ...

עיקרו של הספר היא דמותו של עמנואל אמזלג ומוחו הקודח, מוח האינטלקטואל שאינו מסופק, מוח השמאלן ההומניסטי שברוח ההלך של ...

זהו סיפור שואה, שבמהותו אינו שונה מסיפורי שואה רבים אחרים, אלא שתחילתו לא באחת מארצות אירופה אלא בלוב. סיפור אמיתי. ...