'אל הפליאה' הוא ספר שירים פרי עטה של יונה תור העוסק בחיים ומהותם, באל ובקשר עמו, בבריאה והפליאה ממנה, בכאב ...