לקראת סיומה של שנת 2014 , חיפשתי ספר שהרשים אותי על מנת לכתוב עליו לסיכום השנה.. מיד עלה בדעתי "יומן ...