הספר הוא יומן מסע, הכתוב מנקודת מבטו של ילד. בעזרת חרוזים ואיורים, מסופרים להם עשרת הימים של החופשה המשפחתית. מוזמנים ...