Black Friday  היום הזה מוכר לנו כיום הקניות הגדול. אבל מה מקורו ולמה נועד? זהו יום שישי הרביעי במספרו בחודש נובמבר ...

אנחנו חיים בעידן של גלובליזציה שבו אפשר לקנות הכל מהמחשב. בשקלים הכל הפך לזול, אבל אנחנו בעצם משלמים מחיר מאוד ...