ואם היה יום, בוא כעסתי נורא…   מהרתי, רציתי להספיק, עוד ועוד והיום נגמר לי…   חלף כמו בלי לשים ...