לאחוז ידך בלהט, לחוש הנפש עולה, לדעת יום חדש הגיע, יום נוסף לאהבה לראות אותך מחייכת, להבין שאלי את ...