כמה קל לעשות דברים קטנים, כאלו שאפשר לעשות "על הדרך", כאלו שיהפכו להרגל וישפיעו טוב על הזולת ...

זה לא שהם יגידו לכם, שהם לא יודעים כיצד לעשות שהעולם יראה טוב יותר, הם גם לא יגידו לכם שבעצם ...