הזדעזעתי לקרוא את הגילויים של הדס שטייף, מייל מיורם זק "לכל הבנות הזורמות"- ובנוסף, כתבה וראיון עם דנה רון, בעיתון ...