4,000 נשים ,גברים וילדים מתו בדרכם ברגל מהכפרים שלהם באתיופיה לגבול סודן. חלקם לא שרדו את מחנות הפליטים בזמן שהמתינו ...

ימים ספורים אחרי רצח רבין התחלתי ללמוד באוניברסיטת בר-אילן, לעלות על האוטובוס עם החצאית והשרוולים ולבקש לשם כרטיס היה כמעט ...