לקראת החזרה לביה"ס, חב' כלבושרד, מציגה , מגוון גדול של מוצרים לתלמידים שמאליים, מספר עובדות על השמאליים הידעתם : כנסו ...