שילי פרלמן מדברת עם יום השואה, על שתיקה ועל החשיבות הגדולה לשוחח ולדבר. ...