ירון ברנהולץ – בעולם מציינים את יום המתנדב הבינלאומי ומה קורה בישראל? כאן ירון ברנהולץ ואני רוצה להתייחס היום ליום ...