הלכתי היום לבית המשפט העליון, לתמוך בזכות הטבעית הבסיסית של כל אחת להיות אמא מהרגע הראשון ...

היום יום המאבק בלהטבופוביה אז אני מבקשת רק קצת הב"נה ...