אולי זה בגלל החצאית הורודה הקטנה והמתוקה, או בגלל שזו עכברה קטנה ומאוד מתוקה, מה זה לא יהיה עדיין זה ...