נכון שאני אישית מאוד לא נועזת בבחירות האופנתיות שלי, וכל קשר ביני לבין אוונגרד הוא מקרי בהחלט עד לא קיים, ...