הפעם לא אני במרכז התמונה, הפעם הבמה היא לחמישייה. חמישה מתוך רבים שקוראת ואוהבת לצלול בהם בין השורות, לנסות לרדת ...