בעבר כשהייתי מסתכלת במראה, ראיתי רק את הפגמים שלי. אחרי גיל 40 קיבלתי מתנה - את עצמי עם חוזקות שלא ...

חולצת פסים אחת, ופנים רבות לה. אני מניחה שלכל אחת יש חולצת פסים בארון, ואם קרה שאין לך, מהרי לרכוש ...

שנים הרגשתי שמנה, שנים שהרגשתי שאני לא מספיק טובה, לא מספיק מוערכת… שנים שלא מיציתי את הפונציאל שבי, שנים שחייתי ...