הילד שלי  הוא אחד מתוך..                             ...