העוגה הזו נולדה בראש ביום ה' האחרון… ביקור ברמי לוי וטעימה של הקטן הממזר הזה ששבה את ליבי ...