9 חודשים היא היתה במקום מסויים, ופתאום בלי תיאום מראש ובלי הכנה מוקדמת - היא במקום אחר. זה לא כ"כ ...