הייתי מגיש לך, את כל היופי, שיש בעולם בזכותך אני יודע, שאני עכשיו לא מת אני חי, הייתי מביא לך, ...