כשכרובית,יוגורט ולמון גראס נפגשים רק טוב יוצא מהמפגש הזה. ...