הנרתיק שלך, כן כן, לא זה עם המטבעות והריץ רץ, זה הפנימי, שבין הרגליים. ...