איך ספר ילדים עורר אצלי את ההתעניינות במחקרים המדעיים וההצדקה האידיאולוגית שלהם לאימפריאליזם ...