חדש בהוצאת אוניברסיטת ת"א פרק בלתי מוכר ומרתק בהיסטוריה של היהודים בצפון אפריקה "היהודים של מלך ספרד" אוראן 1509-1669 מאת: ...