סיפורו של אמיל חי, הוא סיפורם של רבים מיהודי עיראק. הוא כתב ספר זה בתקווה שהוא יזכיר לכולם איך היו ...

בגדאד. משנות העשרים עד שנות החמישים של המאה העשרים היהודים של בגדאד. היהודיות של בגדאד. בהן בעיקר עוסק הספר. הצצה ...