ספר מופתי וכתוב לתפארת. שתי נשים ושני עולמות - סיפור בין דורי הנע בין הסבתא מרלן והנכדה נופר ...