אנו חייבות לספר את הסיפור של עצמינו. את העבר נוכל לספר מחדש, בהבנה, ברוך, בסליחה בתחושת פיוס ובשמחה ואת המשכו ...