כל כך הרבה שנים אמרו לנו בבית הספר שוב ושוב עד כמה האנגלית  היא המקצוע הכי חשוב, (יחד עם מתמטיקה ...