בגדאד. משנות העשרים עד שנות החמישים של המאה העשרים היהודים של בגדאד. היהודיות של בגדאד. בהן בעיקר עוסק הספר. הצצה ...