רבים הם האנשים אשר מרוב לחץ ורצון לרכוש בית למשפחתם מבצעים טעויות קריטיות מאוד בתכנון הפיננסי אשר משאירות אותם עם ...