העמדת אשראי ע"י הבנק ללקוח וקביעת מסגרות אשראי הוא חוזה מסחרי , אשר נועד להשיג מטרה עסקית , כאשר הוא ...

נדחתה טענת המערער כי האחריות בגין נפילת ניירות הערך רובצת על כתפי הבנק , הבנק המשיב הגיש תביעה בסדר-דין-מקוצר כנגד ...

מערערים המעוניינים לטעון כנגד הודאתם ,מחוייבים בטענות חזקות ,מפורטות וברורות ,המגובות במסמכים בכתב ,שהרי אנו עוסקים בטענות כנגד מסמך בכתב ...

הכותרת "סדר – דין – מקוצר " לא תימחק אם הבנק צרף לתביעה ראשית ראייה בכתב , וכן פרט את ...

כאשר מוגשת תביעה בסדר-דין-מקוצר ,בכדי לקבל רשות להתגונן כל אשר על הנתבע להראות בשלב זה היא גרסה , שתעמוד בחקירה ...

היחסים הכלליים שבין בנק ללקוחו ,חובת זהירות כחובה המוטלת על הבנק כלפי לקוחו עומדת דרך שסתומים חוזיים ,כגון "תום לב ...

חרף חילוקי הדעות ,מקובלות שתי הפרופוזיציות הבאות : ראשית , כי היחסים בין בנק לבין לקוח , אשר פתח בבנק ...

בנק שקיבל הוראה לבצע קיזוז עפ"י הערך המלא של תוכנית החסכון ,אינו חייב על דעת עצמו לקזז עפ"י ערך השבירה ...

כאשר הלקוח מצוי במצוקה מצופה מהבנק לנהוג בהתאם לחוב-הנאמנות שהוא חב כלפיו .בהתניית שרות בשרות יש משום הפרת חובה זו ...

במסגרת יחסי בנק-לקוח העמיד הבנק  לרשות הלקוח של יאן קליימן אשראי , מזה שנים נמצאים חשבונות הלקוח של קליימן יאן ...