מערערים המעוניינים לטעון כנגד הודאתם ,מחוייבים בטענות חזקות ,מפורטות וברורות ,המגובות במסמכים בכתב ,שהרי אנו עוסקים בטענות כנגד מסמך בכתב ...

בנק שקיבל הוראה לבצע קיזוז עפ"י הערך המלא של תוכנית החסכון ,אינו חייב על דעת עצמו לקזז עפ"י ערך השבירה ...

חיוב במדד נוסף עקב מועד נטילת הלוואה והחזרתה שנקבע ע"י הבנק , ומטרתו היחידה הינה העלאת מחיר ההלוואה , יבוטל ...