סיפור לט' באב, שמספר דווקא על מימונה. עד כמה שהחיבור נראה בלתי אפשרי, ככה הוא אפשרי! הוא עובר דרך כל ...

אם נתבונן לרגע בשונים מאתנו, נגלה עד אנחנו דומים. הרבה יותר משונים. כולנו הרי הורים שרק רוצים בטובת ילדנו, כולנו ...