היא נתפסת כמחלה של זקנים, כמחלה שמותירה נכות קשה, פוגעת באורח החיים ומונעת מנשים להיכנס להריון וללדת. האם זאת האמת? ...