היום יום המאבק בלהטבופוביה אז אני מבקשת רק קצת הב"נה ...