הקשר ביניהם הוא כל כך עמוק, שאפילו שינוי המין לא הצליח להרחיק ביניהם. ואולי ההיפך הוא הנכון ...