לילה, לפני כשלושים שנה, אני בת 19 בערך, חיילת. נוסעת חזרה עם נהג מהבסיס לאחר סיור מוקדם לפני טיול. הייתי ...